top of page
pexels-maria-orlova-4969903.jpg

KULTURSTUDIO 2022: TIL Å TA OG FØLE PÅ - BYEN MIN OG MEG!

Starter oktober 2021

Dette prosjektet gjennomføres i samarbeid med Aktiv i Grorud og Ammerudklubben.

Verkstedene vil gjennomføres vekselsvis på Ammerudklubben og Seilet.

Tidspunkter:

Fredag 22. og 29. oktober kl. 17-19

Deretter torsdager kl. 17-19

Prosjektet avsluttes i januar 2022

Påmelding: https://aktivigrorud.no/kulturstudio

Gjennom dette prosjektet vil vi dykke inn i det taktile ved kunst og kultur. Dagens ungdom er godt kjent med og i høy grad fokusert på den digitale verden og de er gode på å operere i "skyen". Vi vil i dette prosjektet invitere ungdommene til å jobbe med det konkrete - det man kan "ta og føle på". Vi tror at å jobbe med hendene og kroppen kan gi ungdommene nye og spennende impulser, som legger til rette for nye former for refleksjon og meningsutveksling.

Vi ønsker å legge opp til personlig refleksjoner og fortellinger rundt hvordan miljøet rundt oss – både i bygninger, natur og levemønstre – påvirker oss, hvordan ungdommene opplever det fysiske, visuelle og auditive som omringer dem, og hvordan de skulle ønske miljøet rundt dem så ut. Hva trenger jeg for å ha det bra i byen min? Hvordan ser det ut rundt meg – og hvordan vil jeg at miljøet rundt meg skal være og oppleves?

Fokus vil være på å jobbe med det fysiske og taktile: instrumenter, å tegne/male på papir/lerret/vegg etc., å konstruere og bygge i et fysisk rom. Foreløpige verksteder er workshop i arkitektur, lydskaping, grafikk, tegning/maling og scenografi. I tillegg har samarbeidspartner Aktiv i Grorud kompetanse på dyrking og arbeid med naturen, som er en spennende og alternativ estetisk uttrykksform, og som vi ønsker å integrere i prosessen og det endelige produktet.

Vi ser for oss å benytte byen aktivt i dette prosjektet. Dette både gjennom å ha samlinger på to ulike steder – Seilet og Ammerudklubben – og gjennom besøk på for eksempel Kunsthøyskolen og Arkitekthøyskolen. Vi vil bruke byen rundt oss som inspirasjon og utgangspunkt for refleksjon og skaping.

KULTURSTUDIO 2022: TIL Å TA OG FØLE PÅ - BYEN MIN OG MEG!: Courses & Programs
bottom of page